Førskolegruppen

Når vi har børn i førskolealderen laver vi særlige aktiviteter, som er målrettet den kommende skolestart. Vi vil gerne lette overgangen fra børnehave til skole og har i den forbindelse samarbejde med de andre børnehaver i Fjerrislev samt SFO og skole.