Samarbejdspartnere

Som kommunal institution har Søstjernen mange samarbejdspartnere både indenfor forvaltningen, kommunen, men også i lokalområdet.

I Søstjernen samarbejder vi med

• PPR: tale- høre konsulent og psykolog
• Fjerritslev skole og SFO
• Dagplejen
• Pladsanvisningen
• Socialrådgiverne - distriktsrådgivning
• Krabben og Samværs- og Aktivitetscenter Hjortdal
• Hjortdal Købmand
• Feriecenter Slettestrand
• De øvrige børnehaver i Fjerritslev
• Børne- og familieforvaltningen
• Sundhedshuset
• Samt forskellige kulturgivende instanser i Jammerbugt / Nordjylland.

Samarbejde med PPR

PPR står for Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. Såfremt et barn har visse vanskeligheder, udfordringer eller ikke udvikler sig alderssvarende, har vi mulighed for at henvise til PPR i Jammerbugt Kommune. Her kan forældre og personale trække på specialuddannede fagpersoners viden og kompetencer.

Brobygning mellem Fjerritslev skole og SFO

Brobygning er betegnelsen for de pædagogiske og praktiske tiltag, som Søstjernen er en del af, i forbindelse med, at barnet skifter fra børnehave til skole/sfo. Dette er ud fra ønsket om at skabe helhed i barnets liv.

Samarbejde med Gl.Dalhøj og Grøftekanten

De 3 børnehaver samarbejder på flere områder:

Samarbejde med Krabben og SAH

Samværs- og Aktivitetscenter Hjortdal er vores nabo, og vi samarbejder på flere forskellige områder.