Søstjernens værdigrundlag

I Søstjernen er det målet at børn, forældre og personale oplever omsorg, tryghed, fællesskab og faglighed for på denne måde at skabe de bedste rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring. Vi ønsker, at være en institution, der bruger vores naturlige omgivelser, hvor børnene kan opleve naturen som et rum for leg, fantasi og udforskning samt udvikle interesse og respekt for natur og miljø. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik, hvor vi lægger vægt på, at børn og voksne skal føle sig set, hørt, forstået og taget alvorligt.

Vores pædagogik har fokus på

Vores overordnede referenceramme er "de pædagogiske læreplaner" og "Jammerbugt kommunes grundlagsforståelse", herunder fokus på ICDP/anerkendelse og relations arbejde.

• At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til.
• At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn.
• At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer at samarbejde med andre og deltage i de demokratiske beslutningsprocesser.

Vi er meget bevidste om, at det er os voksne, der skaber rammerne for børnenes hverdag. Det er ligeledes vi voksne, der skaber atmosfæren i huset. Børnene skal kunne mærke, at vi har lyst til at være sammen med dem. Iagttagelse af og omsorg for barnet og børnegruppen ser vi som det centrale i vores arbejde.

Vi lægger vægt på at den voksne er nærværende overfor det enkelte barn, så der opstår en tæt tilknytning mellem barnet og den voksne.

Tryghed

Tryghed betyder for os i det daglige arbejde:

• At børn og forældre føler sig velkomne i børnehaven.
• At der er åbenhed og ærlighed i børnehaven.
• At der er genkendelse og forudsigelighed for barnet i hverdagen.
• At barnet føler sig set og værdsat.

Omsorg

Omsorg betyder for os i det daglige arbejde:

• At have opmærksomhed på barnets fysiske og følelsesmæssige behov.
• At have opmærksomhed på hvert enkelt barns behov og tage udgangspunkt i, hvor barnet er i dets udvikling.
• At børnene lærer at hjælpe og trøste hinanden, samt at vise hensyn og behandle hinanden ordentligt.
• At vi som personale viser interesse for barnets verden.

Fællesskab

Fællesskabet udspiller sig på mange planer; børnene imellem, personalet imellem, børn og personale imellem samt forældre, børn og personale imellem. For os er det vigtigt, at alle føler sig som en værdifuld del af fællesskabet.

Vi arbejder derfor ud fra at:

• Alle har noget værdifuldt at bidrage med. Vi udviser respekt for forskellighed og udnytter forskelligheden konstruktivt.
• Barnet har et tilhørsforhold til gruppen og til huset, og der skabes muligheder for, at venskaber kan opstå og udvikle sig.
• Alle føler et medansvar for at her er rart at være (børnene lærer at behandle hinanden og huset på en ordentlig måde).
• Alle bliver respekteret, som den man er, som en del af en større sammenhæng.
• Forældre altid er velkomne i børnehaven. Vi tager imod hjælp fra forældrene og inviterer til sociale arrangementer.
• Vi kender alle børnene i huset og hjælper hinanden på tværs af grupperne. Vi udviser respekt for forskellighed og udnytter forskelligheden konstruktivt.

Faglighed

Faglighed betyder for os i det daglige arbejde:
• At vi udfører vores arbejde med en god organisering.
• Ordentlighed - det er når der er faglighed, respekt og kvalitet i vore handlinger – at vi gør os umage og er omhyggelige i vores arbejde.
• At kunne vejlede og rådgive forældre.
• At forholde sig til de problemer, der kan opstå omkring børn og inddrage forældrene i dette arbejde.
• At alt vores arbejde i institutionen tager udgangspunkt i vores arbejde med anerkendende og inkluderende pædagogik herunder ICDP.
• At kunne reflektere over, begrunde, formidle og udvikle det pædagogiske arbejde i børnehaven.

Søstjernens udeliv

I Søstjernen satser vi, på et aktivt udeliv for børnene, både på børnehavens og vuggestuens område, men også med besøg i den omkringliggende natur. Vi vil gerne bidrage til, at børnene ser og oplever naturen, samt lærer at begå sig og benytte den på en fornuftig måde.

Selvom vi har gode forhold inden døre, oplever vi at børnene, nyder godt af det større frirum, som findes udenfor - her er ganske enkelt højere til loftet.

Søstjernen har en dejlig legeplads med legeredskaber, bålplads og overdækket terrasse, hvor vi nyder mange af vores måltider og laver forskellige aktiviteter.

Hav, skov og marker ligger i umiddelbar nærhed af Søstjernen, som et både naturligt og vigtigt aktivitetsrum for både medarbejdere og børn.

Når vi er ude i naturen, er det vigtigt, at børnene lærer at opdage den, respektere den og bruge den med alle dens muligheder.

Søstjernen har Det grønne flag.

Værdigrundlaget for Søstjernens udeliv

Søstjernens værdier omkring Natur og Udeliv tager udgangspunkt i, at vi tror på at et aktivt udeliv har stor betydning for børns udvikling.

Sanserne aktiveres:
I naturen får børn mange og varierede sanseindtryk. Disse sanseindtryk styrker deres opmærksomhed og giver dem alsidige oplevelser.

Fantasi og kreativitet:
Fantasien blomstrer, når børn leger udendørs og i naturen. Børnene skaber selv egne lege og magi, fordi der ikke er bestemte aktiviteter knyttet til naturen.

Fysik og motorik styrkes:
Når børn bevæger sig udendørs foregår det ofte i et højt aktivitetsniveau. Naturen udfordrer dem rent fysisk, så udholdenhed og styrke forbedres. Det ujævne terræn udendørs betyder ligeledes, at børnenes balance- evne, grovmotorik og koordination forbedres.

 

Kontakt

Søstjernen
Nørtorupvej 2
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 80 75
mobil 41 91 30 75
bth@jammerbugt.dk 

Fællesleder
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38