Aflevering og afhentning

Det er altid vigtigt at give sig god tid til at aflevere og hente sit barn, samt at få skabt nogle gode rutiner herom i hverdagen.

Aflevering og afhentning

Når du afleverer dit barn, vil vi rigtig gerne, at du sørger for at sige godmorgen til en fra personalegruppen, så vi sikrer, at vi er opmærksomme på at barnet er kommet. Ligeledes er det vigtigt at du får sagt ordentlig farvel til en voksen, når du henter barnet igen. Såfremt det er en anden, der henter barnet, skal du huske at give besked herom. Der kan laves faste aftaler om at bestemte personer må aflevere/hente barnet. Hvis vi ikke har fået besked om, at dit barn hentes af en anden, må vi i princippet ikke udlevere barnet. Dette er udelukkende for barnets sikkerhed.

Fodtøjsfri zone

Vi leger meget på gulvet!

Vi vil gerne, at du husker, at tage dit fodtøj af eller alternativt tager blå futter på (findes ved indgangen). 

Mødetidspunkt

Vær opmærksom på spisetider, planlagte aktiviteter og ture ud af huset. Her er det vigtigt at dit barn får mulighed for at deltage fra begyndelsen. Hvis du har behov for at aflevere dit barn senere, altal med personalet.

Oprydning

Inden du går hjem med dit  barn, forventer vi, at du hjælper barnet med at få ryddet op, der hvor han/hun har været i gang med at lege. Vi har et ønske om at børnene herved oplever respekt for hinanden og vores ting samt at de føler et medansvar for at der ser ordentligt ud. Dit barns garderobe skal være ryddet op - d.v.s. at tøjet hænger på knagerne, fodtøjet er sat op og tegninger m.v. er taget med hjem. Om fredagen skal garderoben tømmes helt af hensyn til rengøringen.