Børnefødseslsdage

Vi aftaler sammen, hvordan I ønsker at fejre Jeres barns fødselsdag.

Fødselsdag i private hjem, kun børnehavebørn:
Det er helt op til forældrene at bestemme, hvordan dette skal fejres. Vi fraråder dog at give store godteposer ved fødselsdagens afslutning.

Fødselsdag i Børnehaven:
I er velkomne til at holde fødselsdagen i institutionen. Fødselsdagen vil blive fejret i forbindelse med formiddagsmåltidet eller middagsmåltidet. Enten medbringes formiddagsmaden eller middagsret til institutionen, ellers spises madpakker først og dernæst fejres fødselsdagen med det medbragte.

Der opfordres endvidere til, at man som forældre er opmærksom på, at det vigtigste for barnet, i børnehaven, er, at have noget med, ikke så meget hvad det er. Der kan derfor godt serveres sunde alternativer i stedet for slik og kage.

Fødselsdag Vuggestuen:
Fødselsdage i vuggestuen afholdes altid i Søstjernen. Vi tager ikke hjem til fødselsdage. Der må gerne medbringes mad og drikke. Det anbefales at spørge personalet til råds omkring, hvad der er hensigtsmæssig at medbringe. Vi henstiller til at vuggestuen er sukkerfri. Kager og lign. tilbydes kun ved særlige lejligheder, eksempelvis ved højtider. Se Søstjernens kostpolitik.

 

Kontakt

Søstjernen
Nørtorupvej 2
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 80 75
mobil 41 91 30 75
bth@jammerbugt.dk 

Fællesleder
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38