Børnegrupper

I Søstjernen er børnene aldersopdelt i to grupper: vuggestuebørn og børnehavebørn. Institutionen er delvist funktionsopdelt. Børnene kan på nogle tidspunker, i løbet af dagen, lege i hele institutionen. På den måde kan store og små samt søskende få glæde af hinanden. Vi vil gerne skabe ro og plads til den enkelte aldersgruppe, således vi får mulighed for at tage særlig hensyn til netop deres behov. Grupperne er sammen til spisning, daglige aktiviteter, samling, temadage, udeture m.m. Personalet er ligeledes gruppeopdelt i de ovennævnte situationer.

Personale fordeling:

Pædagoger og pædagogmedhjælpere er fast tilknyttet en gruppe. Fordi vi er en lille institution, arbejder vi dog meget tæt sammen og på tværs af grupperne.

Børn:

For børnene betyder vores struktur, at de i løbet af deres tid i Søstjernen, vil skifte gruppe fra vuggestuen til børnehaven. Gruppeskiftet sker som regel måneden før barnet fylder tre år. For de fleste børn vil overgangen til børnehaven forløbe let. I en periode op til gruppeskiftet vil barnet gradvist deltage i børnehavens aktiviteter, ligesom det vil begynde at spise og evt. sove til middag sammen med børnehaven.