Ferie og fridage

Børn har brug for at holde ferie med familien. Det forventes, at børnene holder mindst 4 ugers ferie om året, jvf. Jammebugt Kommunes anbefalinger.

Fælles feriepasning 

Vi bestræber os på at tilpasse personaleressourcerne efter, hvor mange børn, der møder op. Det betyder, at vi i ferieperioder typisk i forbindelse med skolernes ferie, har brug for at vide, hvor mange børn, der kommer. Vi beder i disse perioder om en til/framelding, og vi gør det gerne i god tid, for også at kunne tilgodese personalets ønsker om at holde fri.

Vi tilbyder altid pasning til de børn, der har behov herfor. I visse perioder vil I dog kunne opleve at pasningen ikke finder sted i Søstjernen. Vi samarbejder i store dele af skolernes ferie med børnehaverne i Fjerritslev. 

Ferielukning

Ugerne 29, 30 og 31  er Søstjernen lukket. Her vil der være mulighed for pasning sammen med de øvrige institutioner omkring Fjerritslev, dette vil typisk foregå i Grøftekanten.
I 2017 foregår pasningen i sommerferien dog i Gl. Dalhøj for børnehavebørnene ( da Grøftekanten skal have nyt tag) og i Grøftekantens vuggestue for vuggestuebørnene. 

Det er tilmelding hertil via pladsanvisningen. I vil høre nærmere herom i løbet af foråret. 

Fri/syg

Af hensyn til dagens planlægning, vil vi gerne vide hvis dit barn holder fri.
Giv besked på Famly Skriv på Famly eller ring helst inden kl. 9.00.

Søstjernens tlf. er: 72 57 80 75/41913075

Kontakt

Søstjernen
Nørtorupvej 2
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 80 75
mobil 41 91 30 75
bth@jammerbugt.dk 

Fællesleder
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38