Ny i Søstjernen

Vi lægger stor vægt på, at du og dit barn skal føle Jer velkommen i institutionen. Når dit barn har fået tildelt en plads i vores vuggestue eller børnehave, vil I modtage et brev fra Søstjernen. Vi opfordrer Jer til at komme på besøg sammen med Jeres barn.

Formålet med et forbesøg er, at I får set institutionen. Vi får hilst på hinanden og barnet vil få set sin garderobeplads. I vil bl.a. få udleveret en folder omkring institutionen.

Inden barnet starter, vil vi gerne holde en startsamtale. Hvor vi har mulighed for at udveksle oplysninger om stort og småt. I  kan fortælle om Jeres barns vaner, kost, sovetider m.v. Vi vil fortælle om livet i vuggestuen / børnehaven. I får nogel praktiske oplysninger f.eks. om hvilke ting I skal medbringe den første dag i institutionen osv. Sammen udfylder vi barnets informationshæfte, som vil følge barnet igennem dets tid i Søstjernen.

Opstart

Det er vigtigt at barnet får en stille og rolig opstart i vuggestue / børnehave. Vi anbefaler derfor, at dit barn, de første dage, er her i et kortere aftalt tidsrum. Der trappes op efterhånden, som der er behov for det.

Bliv ikke fortvivlet, hvis dit barn efter den første uge endnu ikke er "faldet" helt til. Indkøringsperioden kan godt vare længere.

Desuden kan der opstå mindre indkøringsperioder igen efter ferier og sygdom. Vær i øvrigt opmærksom på, at et nystartet barn kan være meget modtageligt for smitte.
  

Hvis dit barn er ulykkeligt, når du skal sige "farvel" om morgenen, og du syntes, det er svært at gå, så tal med personalet om det. Så kan vi sammen finde en hensigtsmæssig måde at løse problemet på, så det kommer dit barn til gode.

Du er, som forældre, altid velkommen til at ringe i løbet af dagen og høre, hvordan det går med dit barn, hvis det var ulykkeligt, da du sagde farvel.

Efter 3-4 måneder tilbyder vi igen en forældresamtale, hvor vi bl.a. kan tale om hvordan opstarten har været. 

 

 

Kontakt

Søstjernen
Nørtorupvej 2
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 80 75
mobil 41 91 30 75
bth@jammerbugt.dk 

Fællesleder
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38