Hverdagen

Børnenes dagligdag i Søstjernen foregår i positive og trygge rammer, hvor vi prioriterer at have tid til hvert enkelt barn. I samarbejde med Jer forældre, hjælper vi barnet, så det bliver selvhjulpen til mange af dagligdagens almindelige gøremål, såsom at rydde op, klæde sig på, toiletbesøg, spise, hælde op i glas osv.

Dagen er en vekselvirkning mellem leg og aktiviteter ude og inde. Vi vægter specielt udelivet højt i Søstjernen, således at børnene har mulighed for at udforske naturen.

Med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner veksler vi imellem planlagte og spontant opståede aktiviteter. Vi forsøger at fange og følge børnenes spor. Vi søger at fremme deres initiativ, fantasi og kreativitet, samt give dem mod på at prøve noget nyt.
Legen prioriterer vi ligeledes meget højt, da den er med til at gøre børnene sociale. Børnene prøver deres færdigheder af og finder nye udfordringer og muligheder.

Vi ser Søstjernen som et hjemligt miljø, hvor en meningsfyldt hverdag med tryghed og trivsel har stor prioritet.

I løbet af dagen inddeler vi  børnene, i forhold til deres aktuelle udviklingstrin, således vi kan målrette aktiviteterne, som børnene får mulighed for at fordybe sig i.