Sygdom

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og modtager ikke syge børn i institutionen.

Viser barnet tegn på sygdom f.eks. temperaturforhøjelse (38 grader eller derover), diarré, opkast, forkølelse med synlig utilpashed, øjenbetændelse, almindelige børnesygdomme eller andet, må vi ikke modtage barnet i institutionen. Både af hensyn til det syge barn, men også af hensyn til smittefaren overfor såvel øvrige børn som personalet i institutionen.

Jeres barn er rask nok til at komme i institutionen, når det kan følge vuggestuens/børnehavens daglige rytme - såvel ude som inde.

Medicin

KUN i tilfælde af børn med kroniske sygdomme, må personalet uddele medicin. I så tilfælde skal I aflevere lægeerklæring og en skriftlig vejledning i brugen af medicinen.
 

Fri/syg

Af hensyn til dagens planlægning, vil vi gerne have besked, hvis dit barn holder fri eller er syg. Giv besked via Famly eller ring, helst inden kl.9.00

 

Kontakt

Søstjernen
Nørtorupvej 2
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 80 75
mobil 41 91 30 75
bth@jammerbugt.dk 

Fællesleder
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38