Om personale

Personalet i Søstjernen

Bodil Thomsen
Bodil Thomsen Overordnet dagtilbudsleder  i område Fjerritslev

Lene Krage Dreier
Pædagog Lene Dreier

Mette Bisgaard
Pædagogisk medhjælper Mette Bisgaard

Karen Hove
Pædagogisk assistent Karen Hove

Hanne Stenstrup
Pædagog Hanne Stenstrup

Karin Kristensen: Køkkenassistent/flexjob 3 t.  (vuggestuen) indtil 31.7.17

Mick Gulbæk: Fast vikar indtil 31.7.17